Yirmi Yaş Dişleri Neden Çekilmeli ?

   Yirmi yaş dişleri genellikle 15 yaşından itibaren  sürmeye başlar. Ancak sürme zamanı ve ağız içindeki konumları hakkında tam bir kesinlik yoktur.  Kişiden kişiye değişebildiği gibi aynı insanda çeneden çeneye de değişebilir. Genellikle çoğu insana büyük ağrılar yaşatırlar ve problem olurlar. Diş hekimi tarafından problem yarattığı tesbit edildiğinde çekilmesi uygun olabilir. 
 
yirmiyaskonum
 
 
   Yirmi yaş dişleri üst çenede yanağa sürme eğilimindedir. Bu durumda yanağa baskı yapar, ağız açıp kapama sırasında rahatsızlık verir.  Tam fırçalama yapılamaz ise çok çabuk çürüyebililir. Yada öndeki azı diş ile arasına yiyecek sıkışıp ağrı yapabilir.
 
 
Üst uzamış yirmi yaş dişi - alt yarı gömülü yirmi yaş dişi
 
 
   Eğer üst çenedeki diş tam sürmüş ama alt çenede ki karşılığı çekilmiş yada yarı sürmüş durumda ise alt çenedeki diş etine bası yapar burada ağrı ve enfeksiyon olur.  Ağız açıp kapama sırasında da alt çenedeki azı dişlere hatalı temasta bulunarak rahatsızlık verebilir.  Üst çenede de yirmi yaş dişlerinin gömülü  ve yarı gömülü kaldığı olur. Bu durum da dişler takip edilerek hekimin önerisine uymak doğru olur.
 
Üst uzamış yirmi yaş dişi hatalı temas
 
     Alt çenede yirmi yaş dişlerinin yarattığı problemler daha fazladır. Yarı gömülü oldukları durumlarda daha çok problem olurlar. Öndeki azı dişe eğimli iseler tam süremezler hem kendileri çürüyüp hemde öndeki azı dişi çürütebilirler. Gömülü kalıp ağız içi ile bağlantıları tam kesilmiş değil ise ağız sıvılarının buraya kaçması nedeni ile de sıksık enfekte olabilirler. Öndeki azı dişi tutan bu taraftaki kemik enfeksiyon nedeni ile eriyebilir ve bu dişte de soruna neden olabilir. Tam gömülü kalıp ağız içi ile teması kesildiği zamanlarda yıllarca bu konumda kalabildiği gibi etrafında kist  denilen bir tür enfeksiyonda gelişebilir.
 
 
Öndeki azı dişe takılıp süremeyen yirmiyaş dişi  ve azı dişteki çürük
 
Gömülü kalmış ve etrafında kist oluşmuş yirmi yaş dişi
 
    Alt çenede tam konumunda sürmüş ama üst çene de karşısında diş yok ise fazla uzayıp hatalı temasa neden olabilir yada öndeki diş ile arasına yiyecek sıkışarak bu bölgerde çürük meydana getirebilir. 
  Yirmiş yaş dişleri sürmeleri sırasında bu gömülü oldukları durumlarda dahil ön dişleri sıkıştırabilirler. 15 yaş döneminden itibaren ön dişlerde çapraşıklık oluşmaya başlar ise çok gecikmeden bir diş heikimine görünmekte fayda var.
 
Yarı gömülü, öne eğimli, ön dişleri sıkıştıran, öndeki dişi çürüten yirmi yaş dişi
    Bu dişler normal konumlarında sürmüşler ve karşılarında da dişler var ise uzun yıllar sorunsuzca kullanılabilirler. İhtiyaç halinde protez yapımında ayak olarak da kullanılabilirler. 
 
   
Genel olarak yirmi yaş dişi enfeksiyonlarında;
 - Yüzde şişlik
 - Yirmiyaş dişi üzerindeki yada etrafındaki diş etinde şişlik, kızarıklık
 - Ağız açmada ve kapamada  zorluk
 - Konuşurken ve yutkunurken zorlanma
 - Kulağa yada göze yansıyan ağrı
 - Ağız kokusu ve ağız tadında değişiklik
 - Yoğun ve uzun ağrı
 - Enfeksiyon bölgesindeki çene altında bulunan lenf bezlerinde ağrı ( beze oluşması ) bu belirtilerin hepsi yada birkaçı görülebilir. En yakın zamanda bir diş hekimine başvurmak doğru olur.
 
Görüntülenme: 431
Eklenme Tarihi: 31.01.2018